vzw Herkenrode HERKENRODE vzw Vrienden van Herkenrode op Tuiltermolen
U bent nu hier: Home

Het Heilig Sacrament van Mirakel van Herkenrode 1317-2017

Het Heilig Sacrament van Mirakel van Herkenrode 1317-2017

 • meer informatie

  Het Heilig Sacrament van Mirakel

  van Herkenrode 1317-2017

  Schrijver           : Guido Caluwaerts

  Uitgeverij          : Herkenrode vzw

  Formaat            : 207 x 292 mm

  pagina's             : 232

  Prijs                   : € 24,00

  Fotografie         : Annemie America 

  Oplage              : 250 stuks

  Uitgavedatum  : 01-08-2017


  © 2017 ISBN: 9789082728002

  Depotnummer D/201713301/1

  Naar aanleiding van de 7OOste verjaardag van "de mirakelhostie" van Viversel schreef Guido Caluwaerts in opdracht van Herkenrode vzw een uitstekend gedocumenteerd en rijkelijk geïllustreerd boekwerk over de gebeurtenissen in Viversel in 1317 en hoe zich rond de bewuste hostie een geschiedenis ontwikkelde aan verhalen en legenden die tot op vandaag blijven boeien en intrigeren. Wim Van Lishout, voorzitter Herkenrode vzw: “De auteur heeft het boek "HET HEILIG SACRAMENT VAN MIRAKEL VAN HERKENRODE 1317-2017" opgedeeld in twee grote hoofdstukken, een eerste waarin hij zich afvraagt en met de lezer op zoek gaat of de gebeurtenissen berusten op historische waarheid ofwel dat het gaat om legendarische fictie en een tweede waarin hij het kunsthistorische patrimonium dat in de loop der eeuwen tot stand kwam, met o.m. de gotische monstrans uit 1286 en andere gewijde vaten, schilderijen, medailles enz. behandelt. Een onvermoede ontdekkingstocht! Het kwartoformaat van de publicatie bevordert in hoge mate de leesbaarheid, laat ook toe de fotografische documentatie erbij, die stadsfotografe, Annemie America, verzorgde de nodige ruimte te geven.

  Het boek (232 pag.)

  kost € 24,OO en is verkrijgbaar via het secretariaat van Herkenrode vzw via tuiltermolen@herkenrode.be en het belevingscentrum van de Abdijsite Herkenrode.