vzw Herkenrode HERKENRODE vzw Vrienden van Herkenrode op Tuiltermolen
U bent nu hier: Home - Kruidenkenniscentrum - Kruidentuin winterklaar

2017-10-27 Afronding Vakkundig balanceren

31/10/2017

 

Afronding “Vakkundig balanceren “

 

Hasselt, Herkenrode. Bijna honderd vertegenwoordigers van de onderwijs wereld verzamelden in het poortgebouw op de Abdijsite Herkenrode om het project ‘Vakkundig Balanceren’ af te sluiten.  In aanwezigheid van Vlaams Minister Jo Vandeurzen, die minister van Onderwijs Crevits verving, gouverneur Herman Reynders en burgemeester Nadja Vananroye werd het boekje ‘Vakkundig Balanceren’ –Abdijsite Herkenrode voorgesteld.

Het is een kunstig kijkboek geworden met de voorstelling van de 11 originele ‘mobiles’ van 9 deelnemende scholen: stuk voor stuk prachtige creaties die getuigen van het talent en de vaardigheden van de jongeren.

 

Uitdaging: mobiles maken

 

Vakkundig balanceren! Dat was de opdracht van de Limburgse scholenwedstrijd bij de lancering enkele jaren geleden door de organisatoren vzw Herkenrode, Abdijsite Herkenrode vzw en Rotary-club Hasselt- Herkenrode. Negen Limburgse scholen uit drie netten van het technisch- en beroepsonderwijs gingen deze uitdaging aan: mobiles ontwerpen die met de natuurlijke energiebronnen water, licht en wind in beweging blijven naar het voorbeeld van de bewegende kunstwerken van Alexander Calder. Gouverneur Herman Reynders: “En het belang van dergelijke initiatieven kan niet genoeg onderstreept worden. Het aantal leerlingen in de nijverheidstechnische richtingen blijft immers een zorgenkind. Dit zijn nochtans de profielen waarnaar grote vraag is op de arbeidsmarkt. Meer Limburgse jongeren motiveren om voor een technische opleiding te kiezen blijft dus de boodschap! Want in de toekomst zal de ‘war for talent’ alleen maar toenemen. En om het transitie-proces van de Limburgse economie naar een innovatie en kenniseconomie van morgen te kunnen waarmaken kunnen we ons niet veroorloven dat talent verloren gaat!”

 

Vakmanschap tonen

 

Onderwijs gaat over kennisoverdracht en zelfontplooiing maar ook over de droom en de ambitie van een generatie jonge mensen die straks, eenmaal afgestudeerd, een gezicht geven aan onze samenleving. Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs, Viceminister-president van de Vlaamse regering: “ Knappe projecten zoals ‘Vakkundig Balanceren’ dragen hun steentje bij tot dit positieve imago en maken van de deelnemers waardige ambassadeurs van ons technisch en beroepsonderwijs. Ik dank ook de Abdijsite Herkenrode die deze jongeren een prachtig decor bood om hun talenten te ontdekken en nieuwe horizonten te verkennen. De abdijtuin was voor hen het ideale podium om niet alleen hun technische vaardigheden tentoon te spreiden maar ook hun kunstzinnigheid aan te scherpen. Op die manier is: ‘Vakkundig Balanceren’ een prachtig STEAM-project geworden, een vruchtbare kruisbestuiving tussen de technische wetenschappen en de kunsten. Bovendien leerden de deelnemers in de verschillende fases van het project ook belangrijke sociale vaardigheden ontwikkelen zoals constructief van gedachten wisselen, overleggen, samen een ontwerp vormgeven. Dit zijn troeven voor het leven in elke werkomgeving”.

 

Een en een is drie

 

Vandaag op 27 oktober 2017 sluiten de initiatiefnemers dit project, dat over vijf schooljaren liep, feestelijk af met deze publicatie. Jo Berben,architect,namens de projectwerkgroep: “We bewezen met dit project dat één en één drie is. Dankzij de samenwerking tussen de verschillende organisaties en disciplines, maar ook tussen scholen en externen en tussen de leerlingen en hun leerkrachten verwierf het project een extra dimensie waar techniek bijna een poëtisch karakter kreeg. Tenslotte delen wij graag nog een ‘verwondering’ of beter ‘bewondering’. De vorming van jonge mensen vereist verantwoordelijkheid, inzet en een open geest. We waren onder de indruk van de wijze waarop leerkrachten, TAC’s en de directies van de scholen dit deden. Ze omarmden het project en gaven het een plaats in het leerplan. Door positief te reageren en deel te nemen hebben ze getoond welke ongelofelijke capaciteiten de leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs in hun mars hebben. Hierop mogen we allen trots zijn!”

 

Vrijwilligers

 

Zo zijn we aan het eind gekomen van een merkwaardig verhaal, dat onze vereniging, Herkenrode vzw, uitschreef en uitbouwde tot een unieke promotie ter bevordering van het technisch onderwijs in onze provincie, als onderwijs van de eerste keuze. Wim Van Lishout, voorzitter Herkenrode vzw: ‘Mijn dank gaat heel bijzonder uit naar het driemanschap, Jo Berben, Georges Castro en Willy Leenders, onze vrijwilligers, die het project vanmeet af aan hebben gedragen en gestuurd met een professionele accuraatheid, die alleen maar bewondering en respect afdwong. Zonder hun over de jaren volgehouden engagement zou ‘Vakkundig Balanceren’nooit zijn gelukt. Dat zij daarbij uiteraard de steun kregen van ons bestuur en gedreven collega’s-Vrijwilligers die telkens weer paraat stonden om in te springen waar nodig, maakte het project alleen maar performanter. Heel veel dank verdient de van jaren trouwe partner van onze vzw, Rotary Club Hasselt Herckenrode, die met de organisatie van een tweejaarlijks concert in de tiendschuur, onze“goede doel”-initiatieven ondersteunt en ook dit keer het project mee de financiële onderbouw verleende’.

 

Vakkundig Balanceren in cijfers:

 

 

- Het project liep over 5 schooljaren.

- 26 scholen uit 3 netten werden aangeschreven.

- 9 scholen gingen in op de uitdaging.

- 11 mobiles werden opgeleverd en tentoongesteld.

- 2 scholen leverden 2 werken in.

- 94 leerlingen werden actief betrokken en werkten mee aan dit project.

- 5 mobiles werden aangedreven door wind.

- 3 mobiles bewogen dankzij de wind en de zon.

- in 2 mobiles werd water aangewend.

- de vuurvliegjes van GO! Technisch Atheneum 1 uit Hasselt wogen met 25 g. per vliegje het lichtste.

- Balans studie nr 7 van Technisch instituut Sint-Lodewijk uit Genk woog met 650 kg. het zwaarste.

- 4 scholen haalden met de eenhoorn, de monstrans en het cistercienzersilhouet inspiratie op de site.

- voor de publieksprijs werden 1182 stemformulieren ingevuld.

- de stad Hasselt voorzag de mobiles van 6,5 m3 funderingen.

- de tentoonstelling liep over 2 (tuin) seizoenen in Herkenrode.

- in de 9 scholen ondersteunden meer dan 50 leerkrachten en directieleden het project.