vzw Herkenrode HERKENRODE vzw Vrienden van Herkenrode op Tuiltermolen
U bent nu hier: Home - Kruidenkenniscentrum - Kruidentuin winterklaar

2015-03-10 Inhuldiging glasramen in Lichfield

10/03/2015

Inhuldiging gerestaureerde Herkenrodeglasramen  in Lichfield ( E)

 

Lichfield. Op dinsdag 10 maart 2015 werden tijdens een plechtigheid in de kathedraal van Lichfield (E) de befaamde “Herkenrode” -glasramen opnieuw ingehuldigd en dit na een grondige restauratie die vijf jaar heeft geduurd. De geschilderde glasramen, die afkomstig zijn uit de oorspronkelijke kerk op de abdijsite van Herkenrode in Hasselt, werden hiervoor eerst weggenomen, gerestaureerd en onlangs terug geplaatst. Deze operatie kostte

5,1mio euro. Nog nooit werd er in Groot-Brittannië een groter bedrag uitgetrokken voor de restauratie van een topstuk in glaskunst. Deze Herkenrode-glasramen zijn dan ook van grote artistieke waarde in Europa en werden in 1803, toen de abdijkerk

in Herkenrode werd ontmanteld, overgebracht naar Lichfield.

 

Koninklijke aanwezigheid

De dienst in de “Lady Chapel”, werd bijgewoond door de Duke of Gloucester, lid van de Koninklijke familie, die de Lichfield Kathedraal ook bezocht toen de werken vijf jaar geleden begonnen. Hij heeft de werf bezocht en de werken geïnteresseerd opgevolgd.

 

 

 

Grondige restauratie

Jarenlange blootstelling aan weersomstandigheden en vervuiling maakten een reddingsactie noodzakelijk en in 2010 werden de glasramen weggenomen en overgebracht naar de “Barely Studio” voor restauratie. Naar aanleiding van de restauratie van de Lichfield glasramen liep er de afgelopen jaren ook een kunsthistorisch onderzoek i.s.m. het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Onderzoekers Isabelle Lecocq en Yvette Vanden Bemden gingen samen met het Britse Corpus Vitrearum op zoek naar de geschiedenis en de technische kenmerken van de glasramen.

Het hele restauratieproject hield in dat het steenwerk van het Zuidelijke en Noordelijke koor en de Lady Chapel vernieuwd en hersteld werd. Het glas werd weggenomen en veilig opgeborgen en helder isothermisch glas werd aangebracht. Nadien werden de ramen geconserveerd en terug geplaatst. De vernieuwing van de constructies, inclusief de bidbanken, kussens, wandbekleding en het altaarfront werd mogelijk gemaakt dankzij schenkingen van verenigingen, stichtingen en individuele personen. Adrian Dorber, Dean van Lichfield:” De realisatie van dit project is een grote mijlpaal in de geschiedenis van onze kathedraal. Wij hopen dat door al deze inspanningen de kathedraal opnieuw uitgerust is voor de komende honderd jaar. Wij geloven er rotsvast in dat onze opvolgers de schatten van deze kerk bewaren voor de toekomst met de beste zorgen en vrijgevigheid”

 

 

Hasselt en de Herkenrodeglasramen in Lichfield

Bij de inhuldiging van de pas gerestaureerde Herkenrodeglasramen was ook een kleine groep Hasselaren aanwezig. Wim van Lishout, voorzitter van Herkenrode vzw: “We zijn verheugd dat we als bestuurders van Herkenrode vzw een uitnodiging mochten ontvangen om aanwezig te zijn bij dit plechtig moment. Het is een blijk van onze jarenlange goed vriendschappelijke relaties die we uitgebouwd hebben met de kathedraal en de vrienden van Lichfield. Zo realiseerden we

in 2003 een groots opgezet tentoonstellingsproject, met publicatie in de Tiendschuur over de Herkenrode glasramen en in december 2007 trokken we met een grote groep naar Lichfield zelf en in mei maken we opnieuw een reis naar de bronnen van de Cisterciënzers, maar dan in Engeland, met o.m. Lichfield”. De glasramen van Herkenrode zijn ongetwijfeld van onschatbare waarde en behoren tot het erfgoed van de abdij van Herkenrode. Abdis Mechtildis de Lechy (1520-1548) bestelde begin 16de eeuw deze indrukwekkende nieuwe glasramen voor de abdijkerk.Een gewaagde beslissing, want met het plaatsen van deze ramen overtrad men in Herkenrode bewust de principes van Sint Bernardus en de statuten van het ‘Algemeen’ Kapittel’ dat alleen het gebruik van witte glasramen  voorschrijft  in een Cisterciënzerabdij. De glasramen verbeelden het leven van Christus en de karakteristieke voorstelling van de cisterciënzerorde. Ook komen de donateurs uitgebreid aan bod. Deze unieke verzameling glas getuigt bovendien van groot vakmanschap. Na de verkoop van de abdij na de Franse Revolutie werden de glasramen uit de abdijkerk genomen en te koop aangeboden en  belandden ze in het Engelse Lichfield. 

Bij het bezoek aan Lichfield werden ook drie kindertekeningen gemaakt door kinderen van 7, 12 en 13 jaar met als thema de Herkenrodeglasramen, geselecteerd uit een groep van 600 overhandigd aan de Dean.

 

Abdijsite Herkenrode gaat internationaal

Karolien Mondelaers, schepen van cultuur en toerisme in Hasselt en tevens voorzitter Abdijsite Herkenrode: “Het feit dat de glasramen in volle glorie weer te bezichtigen zijn, is ook een opsteker voor de Abdijsite van Herkenrode. Heel wat van de kunstwerken die destijds in opdracht van de abdij gemaakt werden, bevinden zich nu op plekken waar ze nog steeds bewonderd kunnen worden, zoals in Lichfield. Hierdoor ontstaan er linken en verbindingen die Herkenrode tot over de hele wereld brengen en die ervoor zorgen dat de site van Herkenrode zelf ook een bijzondere aantrekkingskracht uitoefent op bezoekers. Hopelijk kunnen we de Britten warm maken om na de ramen ook de rest van de abdij te komen bezoeken.”

Wie voorlopig nog geen plannen heeft om de glasramen van Herkenrode in Lichfield te gaan bewonderen, kan vanaf eind deze maand op de abdijsite van Herkenrode zelf terecht voor het nieuwe belevingskunstwerk van Hans Op de Beeck dat geplaatst wordt op de plek waar ooit de abdijkerk stond.

 

 

Persinformatie: Luc Smeets, lucsmeets@telenet.be