vzw Herkenrode HERKENRODE vzw Vrienden van Herkenrode op Tuiltermolen
U bent nu hier: Home

Missie Herkenrode vzw

1.Missie :

 

Op een actieve manier bijdragen aan het ontsluiten en doorgeven van het materiële en spirituele erfgoed van de cisterciënzerbeweging in het algemeen en de Cisterciënzerinnen op Herkenrode in Hasselt  in het bijzonder.

 

2.Waarden:

 

Herkenrode vzw wil een aantal waarden uitdragen ,die gebaseerd zijn op de cisterciënzerbeweging van de 12 de eeuw en die in een inspiratie kunnen zijn voor Europa in de 21ste eeuw. Niet alleen de cultuur van de stilte en soberheid en de economie van het geven kunnen ons inspireren in de werking van de vereniging,maar ook de hoofse cultuur en gastvrijheid. De functionele cisterciënzerarchitectuur en de autarkie van het abdijleven kunnen dan weer inspiratie zijn voor de  economische uitbouw van de abdijsite.

 

3.Algemene doelstelling:

 

Herkenrode vzw wil een bijdrage leveren tot het versterken van het strategisch toeristisch hefboomproject “Herkenrode”, door het opzetten van een eigen vrijwilligerswerking, maar ook door het ondersteunen en inspireren van (andere) werkingen/verenigingen rekening houdend met de reeds genomen engagementen ten aanzien van de vzw Abdijsite Herkenrode (EVA)

 

4.Specifieke doelstellingen:

 

De vzw Herkenrode wil het spirituele en materiële Cisterciënzererfgoed ontsluiten en delen met anderen,in een Europese context.

 

De vzw Herkenrode wil in al haar activiteiten de autarkie ( zelfvoorziening) cultiveren.

 

De vzw Herkenrode wil de kennis en het gebruik van kruiden bevorderen en heeft daarvoor  een kruidenkenniscentrum opgericht.

 

 

5.Activiteiten:

 

Om de specifieke doelstellingen te realiseren kan de vzw Herkenrode volgende activiteiten opzetten: uitgifte publicaties, inrichten workshops en evenementen, uitwerken educatieve programma’s, voeren van promotieacties,ontwikkelen en promoten van abdijproducten, opzetten van energieprojecten, afsluiten van strategische partnerships,opbouw van expertise,een vrijwilligerswerking uitbouwen,een eigen beeldvorming creëren en onderhouden.

 

6.Vijf engagementen:

 

De 5 engagementen voor de vzw Herkenrode:
        - Cisterciënzertoerisme
        - Kruidentuin en – kruidenkennis
        - Evenementen ontwikkelen,organiseren i.s.m. partners
        - Abdijproducten ontwikkelen en vermarkten
        - Duurzame energie
Daarnaast engageert de vzw Herkenrode om de Abdijsite financiëel te ondersteunen en de nodige expertise inzake beheer en exploitatie van erfgoedsites mee in te brengen.

 

Zo zal de Tuiltermolen uitgebouwd worden tot een draaischijf voor de organisatie van infosessies, workshops in het kader van Kruidenkenniscentrum, de promotie van abdijproducten, de stimulering van het Cisterciënzertoerisme en het gebruik van hernieuwbare energie. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met een aantal strategische partners.