vzw Herkenrode HERKENRODE vzw Vrienden van Herkenrode op Tuiltermolen
U bent nu hier: Home

Herkenrode

  

Toen de Vlaamse overheid in 1998 de 100 ha van  het domein Herkenrode aankocht stond opdrachthouder van Erfgoed Vlaanderen Wim Van Lishout, snel klaar met een groep vrienden om als pioniers aan de slag te gaan om Herkenrode een nieuwe toekomst te geven.

 

Met veel enthousiasme, geduld en doorzettingsvermogen werden plannen gesmeed, studies besteld, overlegtafels georganiseerd en geleidelijk ontstond een draagvlak voor de herbestemming, restauratie en investeringen door Vlaanderen, Limburg en Hasselt om Herkenrode een nieuw leven te geven als cultuurtoeristisch hefboomproject.

De vzw Herkenrode bracht met vele vrijwilligers leven op de site met een eerste bezoekersonthaal, talrijke evenementen, prachtige tentoonstellingsprojecten ,zoals ‘De Glasramen van Lichfield’ ; ‘Smuk’, ‘200 Jaar leven wonen en werken’. Diverse publicaties en lezingen over de geschiedenis van Herkenrode brachten de kennis onder de mensen.

Terwijl de gebouwen een na een werden gerestaureerd onder leiding van Erfgoed Vlaanderen, (nu Herita) werd de site door de vzw Herkenrode geëxploiteerd met o.m. een bezoekersonthaal,de  verhuur van de tiendschuur en de openstelling van de kruidentuin.

De instrumenten van de sociale economie werden toegepast, het bedrijfsleven op tal van vlakken betrokken om een maatschappelijke meerwaarde te genereren en expertise werd gaandeweg uitgebouwd. Een team van 12 medewerkers werd op de been gebracht voor coördinatie en administratie, onthaal en tuinonderhoud.

Maar de vzw Herkenrode is ook een denktank voor Herkenrode, in de ruime zin van het woord. Zij lanceerde voortdurend nieuwe projectconcepten en voerde er uit in de sectoren van energie, cultuur, smaakvolle abdijproducten, belevingsvolle evenementen, het cisterciënzertoerisme…

In de heropleving van de abdijsite Herkenrode heeft de vzw Herkenrode de druk om vooruit te gaan steeds hoog gehouden, door vooral zelf dynamiek te genereren, met visie, met lef, een grote dosis ondernemingszin en vooral met een hecht team. Kleine feiten werden soms grote mijlpalen. Door de jaren heen heeft Herkenrode vele gezichten gekregen met o.m. een prachtig natuurlandschap, een statig plein, een sfeervolle kruidentuin, die velen kan inspireren en een plek waar weer energie opborrelt.

De oprichting van de vzw Abdijsite Herkenrode in 2011 als verzelfstandigd agentschap luidt een nieuwe periode in, waarbij de Stad Hasselt het initiatief neemt in de publieksontsluiting en het beheer van de site. De vzw Herkenrode heeft haar eerste missie als pionier en opstartexploitant volbracht. Een nieuwe periode van engagement breekt aan, waarbij de missie en doelstellingen opnieuw op scherp worden gesteld om visie, bezieling ,de kennis en werkkracht, verder ten dienste te stellen van wat ons allemaal zo dierbaar is: Herkenrode!

20 augustus 2012