vzw Herkenrode HERKENRODE vzw Vrienden van Herkenrode op Tuiltermolen
U bent nu hier: Home

Cisterciënzer erfgoed

 

Herkenrode vzw wil op een actieve wijze bijdragen aan het ontsluiten en doorgeven van het materiële en spiritu­ele erfgoed van de cisterciënzer beweging in het algemeen en de cisterciënzerinnen op Herkenrode in Hasselt in het bijzonder.

Het materiele cisterciënzer erfgoed bestaat vooral uit gebouwen. Zij hebben de tijd, oorlogen, branden en reli­gieuze of politieke twisten doorstaan.

In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt was de twaalfde eeuw een periode van heropbloei, voor­spoedig en bruisend. Kennis ontwikkelde zich en de economie floreerde. De eeuwen van duisternis waren voorbij en de zoektocht naar harmonie, spiritualiteit en kennis mondde uit in vernieuwing op velerlei gebied. Er ontstond in Europa een nieuwe en verfijnde cultuur, vooral zichtbaar in de bouw­kunst.

De cisterciënzer bouwstijl ontsnapt niet aan deze dynamiek maar maakt er deel van uit. De cister­ciënzer soberheid uit zich in de beginjaren van de orde in het verwijderen van ornamenten, het aanwenden van doordachte verhoudingen en doorgedreven eenvoud waarin alles in harmonie met elkaar verbonden is. De cisterciënzers drukten hun stempel op Europa. De betekenis hiervan doorgronden is evenzeer een manier om haar te vrijwaren als om haar te integreren in onze heden­daagse manier van leven.

Het spirituele cisterciënzererfgoed omvat een aantal waarden die gebaseerd zijn op de cisterciënzer beweging van de 12de eeuw en die een inspiratie kunnen zijn voor Europa in de 21ste eeuw. De cultuur van de stilte, de soberheid en de economie van het geven kunnen ons inspireren in de werking van de vereniging, zoals ook de hoofse cultuur en de gastvrijheid. De functionele cisterciënzer architectuur en de autarkie van het abdijleven kunnen dan weer inspi­ratie zijn voor de economische uitbouw van de abdijsite.

Ook in een breder kader wil Herkenrode vzw de vraag stellen of de overweldigende dynamiek van de cisterciënzerbeweging van de 12de eeuw ons niet zou kunnen inspireren om bij het begin van de 21ste eeuw een visionair en krachtig reveil tot stand te brengen voor Europa. En of de 12de eeuw, gouden eeuw van de cisterciënzer beweging, ons niet zou kunnen inspireren bij de opbouw van een gouden eeuw voor Europa in de 21ste eeuw.

(lees meer: tekst Wim Van Lishout)

 

 

Charter

 

Het Europees Charter van Cisterciënzer Abdijen en Sites is in 1988 ontstaan uit het streven om een erfgoed dat wij in Europa gemeen hebben zo ruim mogelijk te ontsluiten en door te geven.

Het Charter verenigt in 11 Europese landen meer dan 200 cisterciënzer abdijen of sites. De abdij van Herkenrode is er toonaangevend lid van.

Ondanks alle verschillen en tussenliggende afstanden zijn de leden in Europa verenigd in hetzelfde streven om hun erfgoed te behouden en te herwaar­deren, maar ook van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Ook heeft de vereniging tot taak om haar leden te vertegenwoordigen ten overstaan van derden op alle niveaus om het erfgoed te vrijwaren en te bevorderen.

De vereniging heeft in wezen culturele doelstellingen ook al sluit dit economische en maatschappelijke verplichtingen niet uit, meer bepaald voor sommige sites, de uitbouw van een toeristische activiteit. De vereniging is overi­gens een doordachte realisatie van cultureel en duurzaam toerisme gunstig gezind.

De leden hebben hun gemeenschappelijke waarden gebundeld in een ‘Charter van waarden’. Die zijn gericht op het vrijwaren en behouden van het erfgoed en het promoten ervan. Ook op het vrijwaren van het spirituele karakter op de sites waar aangepaste bestemmingen aan de cisterciënzer ruimte nieuwe perspectieven geven. Het sensibiliseren van het ruime publiek krijgt veel aandacht in het bijzonder door vorming en educatieve projecten. Er is het engagement om historische en andere gegevens te verzamelen en te bewaren die de kennis over een site bevorderen. De vereniging, een uniek Europees samengaan van cisterciënzer sites, is de aangewezen plaats om kennis en ervaring tussen de leden uit te wisselen en met elkaar te delen.

 

 

 

Reizen “Naar de bronnen van de cisterciënzers”

 

 

 

 

 

 

 

 

Er heeft zich rond de honderden cisterciënzer abdijen en sites in Europa een toeristische activiteit ontwikkeld met een heel eigen karakter en een niet te onderschatten economische betekenis. Twee miljoen toeristen bezoeken jaarlijks een of meerdere van de aangesloten abdijsites. Vaak raadplegen zij daartoe de 1150 bladzijden van ‘Le Guide Routier de l’Europe Cistercienne’ of kunnen terecht op http://www.cister.net

Herkenrode vzw organiseert elk jaar, telkens voor een 40-tal deelnemers een vijfdaagse reis naar cisterciënzer abdijen in Europa onder het motto: “Naar de bronnen van de cisterciënzers”. Tot hiertoe waren dit reizen naar

- Bourgondië in 2003

- de Provence in 2004

- Villers(B) en Noord-Frankrijk in 2005

- de streek van de Languedoc-Roussillon in 2006

- de Republiek Tsjechië in 2007

- Portugal in 2008

- l’Ile de France in 2009

- Galicië in 2010

- Baden-Württemberg in 2011

- Noord-Italië in 2012

- Zweden in 2013

- Spanje in 2014

- Engeland 2015

- Rome 2016

- Bourgondië 2017